Thursday, 9 August 2012

Published 12:46:00 am by with 0 comment

Pidato Bahasa Bali


 
Saraswati 

Bapak Kepala Sekolah sane wangiang titiang.Para Guru lan Para Siswa sami sane kusumayang lan tresnasihin titing.
Om 
Swastyastu 
Melarapan antuk manah sane suci tur astiti bakti majeng ring Ida Sang Hyang WidhiWasa, titiang sareng idadane sami para guru lan siswa SMP N 1 Singaraja prasida mapupulring ajeng genah suci puniki sareng sami ngaturang bakti ritatkala rahina suci Sang Hyang AjiSarawati, dumadak ida sueca nyurianin tur ngicen keselamatan ring iraga sami.Rahina suci Saraswati ring sejeroning pemargin Agama Hindu ring Bali kebawosangpinaka ngawit tedun wacakan sastra pengewuruhan ring jagate pinaka suluh pemargisejeroning ngelanturang kauripan ring jagate puniki. Jatma sane nenteen uning ringkewuruhan Sang Hyang Aji Sastra sampung janten taan prasida ngeruruh pemargi kauripanbecik, santukan ipun nenten pacang uning punapa punapi tatecare pemargi ngererehpangupajiwa sane becik anggen ngelanturang kauripan nyane.Ring pamargin rahina suci ring Bali, Saraswati kemargiang nemoning rahina Saniscarakeliwon wuku Watugunung. Ritatkaal irika para siswa sareng sami sumuyuk ngaturang baktimelarapan antuk Canang suci lan wangi mangda Ida Betara suweca nedunang kaweruhantur nuntun para siswa sami prasida ngmargiang anggah ungguh seperindikan Brahmacarisane kelaksanayang ring sekolah.Rikanjekan rahina Saraswati, siosan ring ngaturang bakti mangdene para siswa samingulat sarira nincepang pekayunan mangda kaweruhan punika wiyakti menggah ring anggatur prasida pacang ngelaksanayang ring sejeroning pemargin kehidupan tur setata ngeruruhpemargi sane becik manut sekadi pinuntun Sang Hyang Aji Dharma tur ngicalang pikayunantan becik sane mikobetin jatma lan jagate.Bapak Kepala Sekolah lan Guru Miwah Siswa sareng sami sane tresnasehin titing,asapunika atur titiang ngindikang menakadi rahina Saraswati dumugi wenten pikenohnyane.Pinaka pinguntat titiang atur puniki antuk parama shanty.
Om 
Shanti Shanti Shanti 
Om 


pidato bahasa bali
pidato bahasa bali
pidato bahasa bali
pidato bahasa bali
pidato bahasa bali
pidato bahasa bali
pidato bahasa bali
pidato bahasa bali
pidato bahasa bali
Reactions:
    email this       edit

0 comments:

Post a Comment